unprofessional-au
Mэйлээр мэдэгдэхийг зогсоож болох уу?

Сэтгэгдэл бичигдэх бүрт мэйлээр мэдэгдэхийг зогсоож болно.
блог удирдах хэсгийн Toхиргоо ->Сэтгэгдэл цэс рүү орж тохируулна.

Хэрэв таны хайсан мэдээлэл ОДА хэсэгт байхгүй бол энд дарж манай албан ёсны сайтт сэтгэгдэл бичиж, эсвэл энд дарж бидэнд мэйл илгээн асууж болно.